Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Ротационни разходомери за газ CGR-FX

Ротационните разходомери са предназначени за в измервателни станции, където е необходимо прецизно измерване обема на газа за фискални и технологични нужди, особено в системи с голяма разлика между максималния и минималния газов поток. Разходомерите се доставят с извършена първоначална метрологична проверка. Могат да бъдат измервани следните газове: Въздух, Азот, Аргон, Ацетилен, Етилен, Въглероден диоксид, Въглероден оксид, Етан, Метан, Пропан, Бутан, Водород, Въздух, Хелий и др. Разходомеритe са производство на фирма Common SA, Полша, СМ Сензорматик е официален неин представител за България.

Характеристики:
Размери: G 16 ÷ G 400
Измерван разход: 2.5 ÷ 650 m3/h
Работна температура: (-20) ÷ 70°C
Номинален диаметър: DN40, DN50, DN80, DN100
Обхват (Qmin/Qmax): 1:100, 1:160, 1:200, 1:250
Налягане: 16 bar
Монтаж: хоризонтален или вертикален
Присъединяване: с фланциСМ СЕНЗОРМАТИК

Пловдив 4023, бул. Освобождение 3, к-с SPS, ет. 2, офис 201 и 211
тел.:032/ 681975
088/ 7294643


реклама