Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 1, февруари-март 2019