Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Актуализирано и интегрирано MES-решение TEMI+

Шприцмашини Витман Батенфелд, както и всички други марки, могат да бъдат свързани към MES-решението ТЕМИ+ на фирма АЙС-флекс. ТЕМИ+ е разработена специално за нуждите на пластмасовата индустрия, предлагайки разширени OEE-изчисления и интегриране на данни от шприц машините чрез Евромап 63 или 77, както и от периферните устройства чрез Витман 4.0/ OPC UA. Новата версия на ТЕМИ+ идва с нов софтуерен двигател за HMI, мощен инструмент за производствено планиране и опционален IMAGO-пакет за графични измервания като напр. енергийно потребление. Oсновната рамкова технология е изцяло нова и позволява бърза потребителска интеграция и максимална стабилност. Опционалният IMAGO-пакет създава графики за разхода на енергия и материали. Директно през интерфейса на ТЕМИ+ могат да се програмират действия и реакции при аларми. Витман 4.0 е комбинация от хардуер и софтуер за автоматизация и оптимизация на комуникацията. Комбинацията между Витман 4.0 и ТЕМИ+ прави възможно съхраняването на аналитични данни и от периферните устройства. ТЕМИ+ е абсолютно съвместимо с всички марки шприц машини от по-старо и ново поколение. То помага за анализ на производствената ефективност, дигитализацията на данни, а така също и за проследяването и съхраняването на данни от качествения контрол на произвежданите изделия.реклама