Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

Бунай АД инвестира в нови машини и оборудване

09.04.2019

През 2019 г. Бунай АД продължава своята дългогодишна и устойчива политика за инвестиране на собствени средства в машини и оборудване. През последното полугодие фирмата закупи три нови машини за леене под налягане на пластмаси - две за термопластични материали, както и една за термореактивни материали. Едната от двете машини за термопластично производство - със затварящо усилие 320 тона - е поръчана и внесена директно от производителя на една от най-престижните марки в бранша - Arburg. Машината има уникални възможности, позволяващи постигането на възможно най-кратки циклови времена. Тя ще бъде използвана за производство на детайли с помощта на нова многогнездова шприцформа - резултат от успешен дългогодишен проект, който Бунай АД реализира с един от основните си клиенти в чужбина. По-малката 80 т. машина е закупена с цел увеличаване на капацитета за настоящите и бъдещи клиенти от автомобилната индустрия. Новата 150 т. машина за леене на термореактивна пластмаса е разположена в специализирания участък на предприятието, предназначен за производство на изделия за водещи европейски фирми в областта на електротехниката.