Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

Бунай увеличи производствения си капацитет

23.09.2018

Продължава изпълнението на стратегията за обновяване и разширяване на производствените си мощности в Бунай за леене под налягане (шприцване) на термореактивни пластмаси на полиестерна основа от типа BMC, SMC и CIC. През юни 2018 г. беше инсталирана и пусната в работа нова машина за леене под налягане за тези видове пластмаси със затварящо усилие 200 тона и възможности за производство на пластмасови детайли с тегло до 700 грама. С тази инвестиция дружеството увеличава производствения си капацитет за специфични пластмасови детайли, предназначени за изделия от електротехническата индустрия - прекъсвачи и разпределителни устройства за средни напрежения и токове до 4000 ампера.