Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2021

ВиВ-Изоматик предлага нови захранвания STEP POWER

Плоски, гъвкави и ефективни - с новите захранвания STEP POWER се използва оптимално пространството в инсталационния шкаф. Тънкият дизайн на устройствата създава повече пространство в контролния кабинет с повишена производителност. Директната push-in връзка под ъгъл 45o с възможност за присъединяване на два проводника, гарантира бърз и лесен монтаж. Наред със стандартните индустриални одобрения, захранващите устройства STEP POWER за първи път са сертифицирани за битови нужди в съответствие с DIN EN 60335-1. Те отговарят на най-строгите изисквания за безопасност за електрически уреди и са идеалното решение за битови приложения. С ниски загуби при празен ход (0,1W или 0,21W) и висока степен на ефективност, захранването STEP POWER осигурява оптимална енергийна ефективност в сградите. Поради високата степен на ефективност, захранващите устройства STEP POWER преобразуват по-малко електрическа енергия в нежелана топлинна енергия. Това не само спестява енергия, но и удължава експлоатационния живот на всички компоненти в контролния кабинет. Повече информация е налична на официалната страница на фирма ВиВ-Изоматик.реклама