Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 3, май-юни 2018

Високо качество и устойчивост в Бунай АД

04.07.2017

През месец май тази година Бунай АД успешно премина одит за пресертифициране на системата за управление по новите версии на двата стандарта - за управление на качеството ISO 9001:2015 и на околната среда ISO 14001:20015. Едновременно с това успешно премина и рутинната проверка по стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. В началото на годината с положителен резултат завърши и надзорният одит по стандарта за управление на качеството в автомобилостроенето ISO/TS 16949:2009. Поддържането на системата за управление на Бунай АД в съответствие с изброените стандарти е важно стратегическо решение на ръководството на фирмата, осигуряващо високото качество на предлаганите изделия и устойчивото изпълнение на процесите със съблюдаването на всички приложими законови и други изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа и запазването на околната среда от неблагоприятни индустриални фактори. Сертифицираната система за управление изгражда допълнителна сигурност и доверие от страна на нашите настоящи и бъдещи клиенти.