Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2020

Детектиране на химически опасности от Thermo Fisher Scientific

От рутинен мониторинг до действия в кризисни ситуации, ръчно преносимите аналитични инструменти на Thermo помагат да се детектират и идентифицират опасни материали- експлозиви, наркотици, прекурсори, отровни вещества и др. Инструментите използват Раманова и FTIR спектроскопия. Усилени са (IP67), така че да издържат на тежките атмосферни условия. Рамановата спектроскопия позволява безопасно анализиране на непознати материали в затворени прозрачни контейнери без пряко взаимодействие с тях. FirstDefender RMX и TruNarc са типични примери за Раманови инструменти, които предлагат отлична идентификация на течности, гелове, пасти и светло-оцветени твърди материали. FTIR (Fourier Transform InfraRed) или инфрачервена Фурие трансформация е предпочитан метод за инфрачервена спектроскопия. FTIR базираните спектрометри като TruDefender FTX са подходящи за проби, чувствителни на температура и на силна светлина. Thermo комбинира допълващите се FTIR и Раман технологии в един ръчно преносим инструмент Gemini. Уредите на Thermo намират приложение при екипите за бързо реагиране на правителствени служби и агенции, като полиция, пожарна безопасност и защита на населението, митница, военни и др., както и в много направления в индустрията. На българския пазар, технологиите за детектиране Thermo се предлагат от Тита-Консулт.реклама