Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Доколко защитена е Вашата IT Инфраструктура срещу кибератаки?

Загрижени ли сте за потенциалните слаби звена в системите и оборудването, които използвате в организацията си?
Кои са най-уязвимите места, пролуките в цялостната Ви ИТ екосистема от използвани технологии, които идентифицирате?
Останете неуязвими! Вижте повече как да защитите системите за сигурност срещу кибератаки с Mobotix Cactus Concept!

Konica Minolta Ви кани да попълните кратка анкета от 5 въпроса – попълнилите анкетата участват за награда – IPAD 8, която ще бъде изтеглена с томбола на 15.02.2021г. Всички попълнили анкетата ще получат специално разработен Whitepaper "Ефективната защита на данни при системи за видеонаблюдение (VSS)" https://forms.gle/oAX6M1YoSSDh6jVP8

Защо темата за киберсигурността на системите за видеонаблюдение е важна?
С настъпилите драстични промени в бизнес дейността на различните индустрии, дистанционната работа, празните офис помещения и необходимостта от предоставяне на отдалечен достъп за работа, системите за видеонаблюдение се превърнаха в потенциална лесна мишена за злонамерени атаки от хакери. В миналото това беше рядко, поради затворения характер на системите тогава, но днешните модерни видеокамери са като компютри със софтуерни приложения, свързани към мрежата. Някои системи за видеонаблюдение са достъпни извън корпоративната мрежа без да бъдат сигурно защитени, което допринася за повишения риск от кибератаки към дадена организация.
MOBOTIX "Cactus Concept" защитава всеки елемент в системата за видеонаблюдение от кибератаки
MOBOTIX камерите разполагат със специално защитена файлова система, което означава, че ако камерата е открадната или хакната, видеозаписът в нея не може да бъде достъпен без администраторски права, защитени чрез специален процес на конфигурация. Всички записи от камерата са допълнително криптирани в SD картата на всяка камера. Следващата стъпка е сигурната комуникация между устройството и мрежата, която гарантира, че цялата информация, която се обменя между MOBOTIX камерата и другите устройства в мрежата може да бъде криптирана, за да се осигури интегритет и конфиденциалност.реклама