Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 3, май-юни 2018

Дроблика Sludge Мonster с ножове WIPERS-READY заработи в ПСОВ Русе

13.09.2017

Производителят JWC Environmental разработи, патентова и успешно продава дробилки с новите ножове WIPERS-READY, които раздробяват в 2 посоки, имат назъбени ръбове с по-голяма режеща площ и работят с по-висока скорост на разрязване от традиционните ножове на фирмата. Ножовете, изработени по технологията WIPERS-READY и монтирани в дробилките "Monster" са успешно решение без допълнителни средства за решаване на проблема с текстилните и влакнестите замърсители в промишлените отпадни води. В началото на лятото първата дроблика Sludge Мonster с ножове WIPERS-READY заработи в ПСОВ Русе, като успешно допълнително решение за раздробяване на първичната утайка към Метан-танка. По-добрите характеристики на ножовете се доказват с оптимизирания контрол на въртене и допълнителното разрязване на санитарния неразградим отпадък, като улесняват придвижването на потока и способстват за самопочистването на дробилката. Представител за България на JWC Environmental е Химкомплект Инженеринг.