Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

Изграждат втора фаза на Индустриален и логистичен парк - Бургас

23.09.2018

Индустриален и логистичен парк - Бургас е сред успешните и атрактивни проекти, които привличат интереса на инвеститорите в морския регион. Сключени са договори с над 30 инвеститора, повечето от които в момента строят обектите си. Част от тях ще открият производствените и логистичните си бази през 2018-2019 г. a 5 дружества вече функционират. През първата половина на 2018 г. ръководството на парка успя да реализира довеждащата инфраструктура до индустриалните терени, за които има заявен инвеститорски интерес. До момента в зоната са изградени улици, локално пътно платно, улично осветление, противопожарни хидранти, улични канализационни мрежи за битови и дъждовни води, водопроводи, електро-преносни съоръжения, трафопостове. Изчерпването на капацитета от площи в Индустриален и логистичен парк - Бургас, в промишлена зона "Север", налага на акционерите Община Бургас и НКИЗ (Национална компания индустриални зони ЕАД) да търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира разработването на втората фаза от проекта. Тя се реализира върху терен с площ от 600 дка в Промишлена зона "Юг" край морския град. Намеренията на дружеството отново са свързани с изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства, обслужващи сгради и други съпътстващи дейности.