Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2020

ЛД - партньор на фирма Milton Roy

80 годишна история в областта на дозиращите помпи и индустриални миксери определят високото качество, надеждност и експлоатационни постижения на оборудването с марка Milton Roy. Широката гама продукти, включваща от основни дозиращи помпи и аксесоари до високопроизводителни такива за конкретни клиентски приложения. Дозиращите помпи се характеризират с дебит от 0,023l/hr - до 1 136l/hr и максимално налягане от 9,7 Bar - до 20,7Bar. Индустриалните миксери с марка Milton Roy винаги отговарят на точните спецификации за смесване, осигурявайки възможно най-ефективното използване на електроенергията. Предлаганите варианти са с вертикален или хоризонтален дизайн и модели с 1, 2 или 3 лопатки, мощност до 55kW, скорост на въртене до 1500 оборота в минута и работен капацитет от 0,5m3 - до 200m3. Дозиращите и миксиращи решения от Milton Roy намират приложение в много разнообразни сектори, а именно: пречистване на води; химия; храни и напитки; нефтопреработка; енергетика; електроника; целулоза и хартия и др.реклама