Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

Машините на Мазак с ЦПУ на Сименс

09.04.2019

Благодарение на тясното сътрудничество, корпорация Ямазаки Мазак предлага пълна интеграция на гама от своите металорежещи машини с широко разпространените в Европа ЦПУ на Сименс. Решението с управление от Сименс е предназначено за унификация на системите при потребители, вече базирани на SINUMERIK. Интеграцията на управления от Сименс с машините на Мазак разширява възможностите при потребителите, вече използващи ЦПУ SINUMERIK. Интеграцията следва стандартния протокол на Сименс, като предоставя на операторите лесен преход от други машини с ЦПУ на Сименс към машините на Мазак с управление SINUMERIK. Вградени са допълнителни потребителски екрани и цикли, комбинирайки стандартните операции при Сименс със спецификите при Мазак, като автоматичната настройка на кинематиката на машината, възстановяване на смяната на инструмента и настройка на дължината на инструмента. Водещото ЦПУ 840D sl се вгражда на следните 5-осни машини на Мазак: вертикални обработващи центри VTC-800; многофункционалните струго-фрезови машини INTEGREX e-500H II; INTEGREX e-670H II и INTEGREX e-1250/V8 II. Базовият модел ЦПУ 828D се интегрира на вертикални центри VTC-530C и VTC-760C на Мазак. И двете управления 840D sl и 828D използват стандартния операционен интерфейс на SINUMERIK, информираха от фирма Бимекс Лимитид ООД, представител за металорежещите машини на Мазак за България.