Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Новата версия на NSK Verify App вече включва и лагери с индустриално предназначение

Мобилното приложение NSK Verify вече включва продуктовата гама от лагери с общо предназначение, както и лагери с големи и свръхголеми размери за индустриални приложения. Първоначално NSK Verify бе предназначено за удостоверяване на оригиналния произход на супер прецизните лагери на NSK, които са проектирани за използване в металорежещи машини. Разширяването на безплатното приложение с нови продуктови гами ще доведе до по-ефективни операции и IT-базирано управление на съоръженията в по-широк спектър от индустриални отрасли. Подробна информация е налична на онлайн страницата на NSK.реклама