Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, октомври-ноември 2019

Нова линия свредла ще предлага ИСКАР

23.06.2019

ИСКАР представя новата линия LOGIQ3CHAM свредла със сменяема твърдосплавна пластина с 3 ефективни режещи ръба. С уникалната геометрия на пластината и нейните три ефективни режещи ръба свредлото осигурява значително по-внушаващи резултати от съществуващите на пазара до момента свредла от този тип, които са с два режещи ръба. LOGIQ3CHAM постига перфектни цилиндричност и праволинейност на изработвания отвор, съчетани с отлично качество на повърхнината и това всичко при подаване минимум 50 % по-високо от стандартната линия с два режещи ръба. Свредлата са налични с диаметри в диапозона 12 - 25.9 мм. (през 0.1 мм.) с дължини 3 и 5 пъти диаметъра. Пластините са самоцентроващи се и нямат нужда от пилотен отвор. Свредлата притежават и отвори за охлаждаща течност.реклама