Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 1, февруари-март 2018

Ръст в продажбите на индустриални роботи отчете Бимекс Лимитид

13.09.2017

Компанията отчита значително увеличение на продажбите на индустриални роботи в България през 2017г. Нарастването е в резултат от нови продукти, достъпност, добрите експлоатационни качества на предлаганата пълна гама роботи на Кавазаки Роботикс. Със съдействието на системните интегратори внедряването е в области като автоматизация на металообработващи машини, леярство, шлайфане на детайли, боядисване и лепене, палетизация, заварки и др. Големи са очакванията и от колаборативните роботи тип duAro на Кавазаки Роботикс. По-голямото потребление на роботи намалява производствените разходи, увеличава търсенето и създава нови работни места. В Германския автомобилен сектор броят на работниците се увеличава успоредно с броя на роботите. Автоматизацията и роботизацията са отговор на намаляващата работна сила, а също така и при тежки и опасни условия. В Япония проблемите от съкратения работен персонал, както и конкурентноспособността се предвижда да се решават не чрез имиграция на хора, а от внедряването на роботи навсякъде в икономиката и обществото, включително производство, здравеопазване и услуги, информираха от Бимекс Лимитид.