Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

Семинар за енергийната ефективност и превантивно поддържане на производствени инсталации през месец септември

23.06.2019

През месец септември тази година Трокут Тест Груп (ТТГ) ще организира в няколко държави семинар на тема "енергийната ефективност и превантивно поддържане на производствени инсталации". Специалистите и ръководството на ТТГ се обединяват заедно с партньорите си в идеята за един практичен семинар. Целта на събитието е да се покажат решенията за превантивна поддръжка с цел увеличаване на енергийната ефективност посредством намаляването на загубите, инспекция на състоянието на индустриалните инсталации и техните компоненти, наблюдаване на състоянието на електродвигателите и др. Специално внимание ще бъде обърнато и на безопасността при работа в опасни среди като бъдат разгледани различни решения за целта - системи за мониторинг на съдържанието на околната среда и технологии за безопасни инспекции и поддръжка.