Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

Семинар на тема: "Industry 4.0 - решения за повишаване на производителността"- съвместна инициатива на Сивико и WAGO Bulgaria

19.09.2018

На 4.10.2018 г. в Русе ще се проведе семинар по актулани теми като Industry 4.0, роля на дигитализацията и информационните технологии. Организатори на събитието са компаниите: Сивико, Wago България и Лийн Институт България. През следващите няколко десетилетия технологиите, които са в основата на Четвъртата технологична революция, ще променят из основи структурата на световната икономика и ще създадат възможности за създаване на нови оперативни модели. Всички тези промени и технологии имат една обща черта: те използват всеобхватната мощ на дигитализацията и на информационните технологии. На това събитие ще се дискутира "защо" тази тема трябва да ни вълнува през призмата на lean manufacturing и типовете системи за индустриален контрол и "как" от технологична гледна точка можем да се възползваме от тези нови възможности. Ще бъдат демонстрирани хардуер и софтуер. Основни теми: - Lean manufacturing в условията на повишаващото се ниво на дигитализация при Industry 4.0 - Представяне на различни типове системи за индустриален контрол, които оформят информационния гръбнак на "умните" фабрики - Представяне на Ignition SCADА - една от най-мощните и иновативни платформи за разработка на най-различни индустриални приложения - Представяне на новите контролери на Wago - технологични новости и възможности, комуникация чрез MQTT протокол, връзка с Ignition SCADA - Системи за енергиен мониторинг базирани на Wago и Ignition SCADA - Индустриален Интернет на Обектите (IIoT) и изграждане на комуникационни мрежи с Wago