Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, март-април 2019

Симел-М представя нова серия оптични двуканални усилватели E3NX-MA от OMRON

22.11.2018

Новите интелигентни усилватели E3NX-MA за фибро-оптични сензори, притежават функционалността на две устройства, събрана в един корпус, което намалява разходите за закупуване, окабеляване и консумация на енергия наполовина. Основно преимущество е използването на два различни канала в един усилвател. Дори и при едновременна работа на двата канала се постига висока производителност и прецизна детекция. Качеството на работа е гарантирано, както при работа с прозрачни обекти, така и при обекти със слабо отразяващи повърхности. Благодарение на специален алгоритъм Smart Noise Reduction влиянието на шума се редуцира за постигане на устойчиво ниво на сигнала и висока изходна мощност. Настройката на интензитета на светлинния поток и праговите стойности се извършва лесно посредством един бутон. Налична е възможност за сравнение на сигналите (AND (И), OR (ИЛИ), XOR (изключващо ИЛИ) и GAP) между двата канала, което позволява обработка на сигнали без необходимостта от PLC. Предлага се допълнителен комуникационен модул за EtherCAT с възможност за дистанционно управление на до 15 усилвателя (общо 30 канала).