Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, март-април 2019

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ отбеляза 20-тата си годишнина

05.03.2019

През изтеклата година ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД отбеляза 20-тата си годишнина. Юбилейната година беше ознаменувана с добри икономически резултати. Дружеството ресертифицира внедрената интегрирана система за управление на качеството и здравословните и безопасни условия на труд. Подобриха се производствените условия. Ръст бележи подготовката на персонала, насочена към осигуряване на пълно съответствие на продуктите с изискванията на IEC и EN-61439, както и на националните норми. Производствения капацитет осигурява изработване на разпределителни уредби НН до 4000А, МСС, табла за захранване и индустриален контрол. Партньори в проетките са Шнайдер Електрик, Шрак Техник и Ритал. Успешен старт бележи и 2019г. В процес на изпълнение от екипите са вече няколко инвестиционни проекта свързани с изработване, монтиране и пускане в експлоатация на електрическо оборудване. Приоритетни контрагенти на дружеството си остават индустриални предприятия от район Североизточна България и к.к. Албена.