Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

Точково маркиращи системи от Аутоматор

28.06.2019

Аутоматор предлага системи за точково маркиране, които могат да покрият всяка необходимост от маркиране, върху всеки материал и всяка повърхност. Те могат да се използват подвижно с ръкохватка, стойка или за интегриране. Чрез тях маркирането на серийни номера или 2D кодове става лесно и бързо. Разполагаме с различни размери маркиращи глави започващи от 25х60mm до 300х400mm. Контролерите са два вида като с тяхна помощ могат да се извършат сериализация на номера, да се изготвят проекти за маркиране на място, да се взаимодейства с база данни, автоматизирани линии и да се управлява външна ос. Не на последно място, голямото разнообразие от различни видове и размери маркиращи игли способства изпълнението на всяко едно задание. Те позволяват да се постигнат различни режими на маркиране, които от своя страна допълват естетичния вид на маркираните детайли. Точково маркиращите системи, предлагани от Аутоматор, са изключително здрави и надеждни, доказали своите качества и издръжливост в промишлена среда.