Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Унифицирана софтуерна платформа за свързване на устройства

BCS Tools от Beijer Electronics е опростен софтуер, който осигурява единна платформа за всички управляващи системи, вкл. човеко-машинни интерфейси (HMI) с вградено CODESYS-управление, компактни и модулни контролери, програмируеми входно-изходни модули (IO), BoX2, ръчни контролери и др. Унифицираната платформа е решение, което може да движи комуникацията и взаимодействието между многобройни хардуерни елементи без сложен инженеринг. Технологичното решение осигурява единен подход към софтуера, независимо от хардуерната конфигурация. Софтуерната платформа поставя контрола в ръцете на самия клиент. Тя осигурява пълна свързаност в целия хардуерен пакет на Beijer Electronics, позволявайки малки, фини промени в конфигурацията на машината. BCS Tools позволява на инженерите да избират най-подходящите устройства за всеки проект, както и да извършват дистанционни корекции и поръчкови подобрения. BCS Tools е базирана на CODESYS за съвместимо с IEC 61131-3, като съчетава класическо програмиране на приложения на контролери с възможностите на професионалното разработване на софтуер за устройства за автоматизация в средата на IIOT и Industry 4.0. Повече информация е налична на страницата на Вайд-Бул.реклама