Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 3, май-юни 2018

Чипсът и компаундите при виброабразивната обработка и тяхното производство

04.07.2017

Керамичните абразиви на Rösler са с висока плътност и се произвеждат съобразно високи и прецизни стандарти. Керамични тела с различни форми и размери се формоват и изпичат при определени температури и продължителност, осигурявайки безкрайни вариации и възможности. Полиестерните абразиви са с по-ниска плътност от тази на керамичните, поради което са подходящи за по-щадящо третиране на критичните компоненти и по-меки метали. Процесът включва смесване, формоване и втвърдяване на средата и се контролира от компютър и непрекъснато се наблюдава. Този висок стандарт гарантира равномерно износване, висока производителност и повтарящи се резултати по време на процеса на обработка. Течните компаунди могат да се добавят към процеса, оптимизирайки спецификата на повърхността за: обезмасляване, изсветляване, полиране, защита от корозия и реализиране на повърхности без петна. Компаундът непрекъснато промива миниатюрни метални частици и шлам от работната смес по време на обработката, поддържайки активната среда и частите без замърсяване, осигурява различни стойности на киселинност и/или алкалност като рН фактор.