Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 6, септември-октомври 2019

Конференция "Кръгова икономика и околна среда 2019"

27.09.2019

Събитието насочва поглед към теми касаещи постигане на по-високо ниво на индустриално развитие, което насърчава равновесието в околната среда. Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най – дълго в икономическия цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж. Фокусът е и върху усилията на Европа и България да превърне предизвикателствата във възможности, да насърчи и даде пример за пълната мобилизация на индустрията, частния сектор, местната власт и гражданите.

Събитието поставя акцент върху споделянето на добрите практики, успешни бизнес партньорства, иновативни решения в ефективното управление на ресурсите и повишаване качеството на живот. Организатор на събитието е ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ. За регистрация тукреклама