Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, октомври-ноември 2019

Клапанни блокировки SOFIS за подобряване безопасността на инсталациите

17.11.2019

С използването блокировките SFC и Netherlocks (NL) рискове за безопасност могат да бъдат сведени до минимум. Използвайки блокировките, които се монтират върху клапаните, грешките, предизвикани от човек намаляват. Ръчните операции се извършват в безопасна последователност - без прекъсвания. Прехвърлянето на уникално кодирани линейни кодировки от клапан към клапан, кара операторите да следват правилните стъпки на процеса. Създава се по-безопасна работна среда за екипа. Времето на престой се съкращава и съоръжението работи безпроблемно. Предлагат се четвърт оборотни (QL за клапани с лостов механизъм) или многооборотни (GL за клапани с волан) блокировки. Към тях може да се използва и система за управление, която прави възможно взимането на по-бързи и интелигентни решения и се постига по-голяма яснота за функционирането на инсталацията и евентуалния потенциален риск. Контролът на последователността е идеален за сложни процеси, а чрез индикатора за позиция и сигнал в реално време се оптимизира ефективността на процеса. Глобални опериращи компании като Shell, BP и Bechtel използват SFC и Netherlocks клапанни блокировки в своите централи.реклама