Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, октомври-ноември 2019

Гъвкави технологии за маркиране от АУТОМАТОР

17.11.2019

Аутоматор има богат опит при маркирането на 2D кодове (datamatrix, QR) върху метали и пластмаси. Предлагайки различни видове технологии за маркиране, фирмата има възможност и гъвкавост да предложи различни решения водещи до един краен резултат - постоянна и незаличима маркировка. Решенията биват съобразени с бюджета и начина на поставяне на маркировката. Качеството на маркиране е от първостепенно значение за Аутоматор, за да удовлетвори всички изисквания на клиентите си. Специализираните ни видове софтуер, предлагат големи възможности по отношение на автоматизиране на въвеждането на полета като: сериен номер, дата, номер на смяна, което улеснява работата на операторите и намалява до минимум вероятността от допускане на грешки.реклама