Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

20.03.2018
Немски технологии за третиране на отпадъчни води от въглищна мина

Пречиствателната станция Envochem® от немската фирма ЕнвироХеми за отпадни води от въглищната мина СУЕК е проектирана за две линии за третиране, всяка с капацитет от 200 m3/ч. ...

20.03.2018
Woma EcoMaster MK 3 за поддръжка на сгради и индустриални обекти

Системата EcoMaster MK 3 с високо налягане от WOMA е предназначена за поддръжка на сгради и индустриални обекти. Приложенията включват отстраняване на бетон и излагане на стоманени подсилван ...

20.03.2018
Нови 14.00-15.99 mm оръдейни свредла с пластини с 3 режещи ръба

ISCAR/UNITAC разшири обхвата на по-малките диаметри GD-DH оръдейни свредла с добавяне на такива за 14.0 до 15.99 mm, носещи новата TOGT 070304-DT пластина с три разделящи стружките ръба. ...

20.03.2018
SPM Instrument AB отбелязва 50 години от създаването на SPM метода

На 28 Февруари Шведската компания SPM Instrument АB, празнува 50 години от създаването на един от най-широко използваните методи за оценка и анализ на състоянието на търкалящи лагери в индус ...

20.03.2018
АКВА АВТОМАТИКА въведе SCADA система за управление и контрол на ПСОВ на Банско

През месец декември 2017 година беше въведена в редовна експлоатация изградената от АКВА АВТОМАТИКА SCADA система за управление и контрол на ПСОВ на гр. ...

16.03.2018
Хидравлик Сервиз и Инженеринг приключи производството на изпитателна система 500bar

Фирма Хидравлик Сервиз и Инженеринг ООД - град Казанлък, успешно приключи проектиране и производство на изпитателна система 500 bar. Това бе извършено на базата на свободно програмируем конт ...

14.03.2018
Нови системни решения от фирма "Кибернетика и ко" ООД

Фирма "Кибернетика и ко" ООД предлага от началото на 2018 г. ново системно решение за енергиен мониторинг, насочено към малки и средни предприятия. Системата допринася за сертификация по ста ...

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама