Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, март-април 2019

20 години отбеляза фирма ТЕСТЕЛ инженеринг

22.11.2018

ТЕСТЕЛ инженеринг извършва комплексно обслужване на клиентите и предлага пълни инженерингови услуги - консултации, проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане на обекти, както и автоматизация на машини, технологични линии и съоръжения. Доставките на оборудване ниско и средно напрежение се извършват от водещи европейски и световни брандове. В производствената база на дружеството се конструират и произвеждат електрически табла и уредби ниско напрежение. Компанията със собствен ресурс монтира и пуска в експлоатация доставеното оборудване или оказва необходимото съдействие на клиента. Постоянни клиенти на дружеството са предприятия и фирми от химическата и циментова индустрия, енергетиката и инфраструктурата, а така също производители на машини и оборудване. Предвид индустриалната си ориентираност дружеството се утвърди като основен доставчик на оборудване от бранда Schneider Electric на значими и структоопределящи индустриални предприятия в Североизточна България. Дружеството е в постоянни партньорски отношения и с: RITTAL - в производството на електрически табла и уредби; SIEMENS - в областите индустриален контрол, управление и индустриална автоматизация.