Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юли-август 2020

Нов тип зарядни устройства за бърз реверсивен заряд на акумулаторни батерии представя ВК Конверт

Фирма ВК Конверт в тясно сътрудничество с Технически Университет - София, Бургаски свободен университет, Българската Академия на Науките и други научни организации проектира нов тип зарядни устройства за бърз реверсивен заряд на акумулаторни батерии. Реверсивният ток осигурява оптимален заряд независимо от състоянието и режима на експлоатация на акумулаторните батерии. Тази технология допуска заряд по всяко време, ежедневно, без да се отчита степента на разреденост на батерията. Благодарение на микроциклите на заряд и разряд се извършва активна десулфатизация и изравняване на клетките по капацитет и степен на зареденост без презаряд. Така зареждана, батерията поддържа максималния си капацитет ежедневно на 100%. Адаптацията на зарядният процес към състоянието на зареденост на батерията, позволява тя да остане включена към зарядното устройство неограничено дълго време. С осъществяването на проекта се постига оптимален бърз заряд и удължаване живота на акумулаторните батерии, подобрява се надеждността, редуцира се отрицателното екологично въздействие и в същото време се намалява разхода на електрическа енергия при експлоатацията.реклама