Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юли-август 2020

Mодулни излъчващи панели ECOPAN®

От България Терм съобщават, че вече е на разположение българското електронно издание на Техническо ръководство за проектиране и монтаж на модулни излъчващи панели на италианския производител ECOPAN. В ръководството е дадено пълно описание на системата и указания за проектиране и монтаж. Същото може да бъде заявено на електронната поща на фирмата. Излъчващите панели намират приложение в индустрията и обществения сектор - спортни зали, складове, търговски обекти и имат следните предимства спрямо газово лъчисто отопление или такова с топловъздушни апарати: бързо влизане в режим; ниска термична инерция; равномерно разпределение на топлината; възможност за зоново отопление; възможност за монтаж в ниски помещения; ниски термични градиенти; никакво движение на въздух и прах; отсъствие на шум; никакви заети повърхности на пода или на стената; никаква опасност от пожар; липса на движещи се части; никаква поддръжка. Панелите могат за бъдат захранвани чрез кондензационни котли и термопомпи, което повишава ефективността от приложението им.реклама