Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2020

Киров заваръчна техника оборудва цех за производство на бойлери

Новото оборудване в цеха в град София се състои от: CNC машина за плазмено рязане-модел Agat Speed; хидравлична NC гилотина с въртящо рамо-модел В06-2100; Четиривалова листоогъваща машина модел 4R HMS 1550x220; Четиривалова тръбоогъваща машина за спирали модел 4R HPK 60; Машини за автоматизирано заваряване на бойлери. Производствената линия предоставя цялостно решение за направата на бойлери, който процес протича на няколко етапа. Първият от тях е механична обработка на изделия от листова стомана. Стоманените листи се подават към CNC машина за плазмено рязане, където се разкрояват мантелите за бойлери. Етап втори представлява обработка на изрязаните по зададена програма листове на валоогъваща машина до получаването на цилиндрични изделия. След това цилиндричните детайли (мантели)се заваряват на стенд за надлъжно заваряване и към тях се монтират серпентини. Серпентините са предварително изработени от тръба посредством четирвалова тръбоогъваща машина. Следва кръгово заваряване на дъната на бойлера на стенд за кръгово заваряване. Довършителните заварки -поставяне на фланци и фитинги, се извършват с помощта на машина за заваряване на щуцери или ръчно с МИГ/МАГ апарат. Един от финалните етапи е тест на бойлера за херметичност.реклама