Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Тим ВИЖЪН България със специално антикризисно предложение за внедряване на ERP системи

В настоящата сложна ситуация, софтуерните системи за управление са един от пътищата, по които компаниите могат да преодолеят негативните последствия за бизнеса си по време и след пандемията. ERP системите са доказали ефективността си в направления като повишаване производителността на труда; оптимизиране управлението на паричните потоци; снижаване на цялостните производствени разходи чрез по-доброто планиране и управление на производството; намаление на времето за изпълнение на производствените поръчки и ред други. "За да подпомогне компаниите, които виждат инвестицията в ERP като начин да изведат бизнеса си от кризата, Тим ВИЖЪН България - една от водещите български компании в сектора, предлага редица антикризисни мерки, сред които отстъпки от стойността на услугите по внедряване на ERP; безплатно използване на българската локализация на системата за първите 18 месеца след внедряването, както и значително разсрочване на стойността на услугите по внедряване." - информираха от Тим ВИЖЪН България. За повече информация: www.team-vision.bgреклама