Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, март-април 2019

EDDYFI - новият достaвчик в продуктовото фолио на Трокут Тест Груп

05.03.2019

EDDYFI е референцията във високотехнологичните без-разрушителни технологии! Активни в много индустрии и пазари като ядрената енергетика, петролната индустрия, минното дело, технологиите на EDDYFI максимизират потенциала на няколко модерни технологични решения за безразрушителен контрол и инспекция на критични активи и компоненти - Eddyfi, M2M, Silverwing, Teletest и TSC. Технологиите заложени в уредите са вихрови токове (eddy current), импулсни вихрови токове (pulsed eddy current), изпитване на дълги разстояния с насочени вълни (guided waves), фазова решетка с ултразвук и др. Типичните примери, в които уредите намират приложение са: пукнатини по повърхности при зъбни колела; макропукнатини в отливки и изковки; генерирана корозия в сложни системи.