Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 6, октомври-ноември 2021

Eddyfi Technologies стана официален партньор на Trokuttest Group

Eddyfi Technologies e новият партньор за оборудване за ултразвуков и вихрово-токов контрол и роботизирани решения за визуален контрол. Компанията предлага технологиите за инспекция за контрол без разрушаване (NDT) с най-висока производителност в света. Портфолиото на Eddyfi Technologies включва NDT инструменти, сензори, софтуери за анализ, както и роботизирани решения за инспекция на критични компоненти и активи в ключови индустрии като авиацията, нефтената и газова индустрия и централите за производството на електроенергия (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ). Компанията стартира поредица от стратегически придобивания, за да разшири продуктовото си портфолио със синергични модули и допълващи се възможности: Silverwing, TSC, Teletest, M2M и Inuktun, като всички те внедриха нови NDT методи и технологии. Високо-технологични уреди за конвенционален ултразвуков, РА, TOFD и вихрово-токов контрол, включително и контрол с насочени подповърхностни вълни; оборудване базирано на MFL технология за инспекция за наличие на корозия под пода на резервоари за съхранение на насипни течности; оборудване въз основа на технологията ACFM за точно откриване и оразмеряване на повърхностно разрушаващи се пукнатини през боя и покрития; системи за дистанционна визуална инспекция (RVI) за използване в опасни зони и ограничени пространства.реклама