Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, октомври-ноември 2019

MULTIVAC с иновативни концепции на MЕСОМАНИЯ 2019

17.11.2019

Първостепенен приоритет на MULTIVAC беше разработването на решения, гарантиращи максимална степен на защита на хранителните продукти и едновременно с това минимален разход на суровините за производството на опаковки. В отговор на актуалните изисквания за намаляване употребата на опаковъчни материали, на тазгодишната МЕСОМАНИЯ, специалистът в опаковането представи концепцията си за производство на рециклируеми опаковки. Базиран на основата на хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard е предназначен за производството на рециклируеми MAP и Skin-опаковки. За обработката на PaperBoard термоформовъчните опаковъчни машини и трейсийлърите се настройват съобразно характеристиките на продукта (месо, риба, млечни продукти и др.) и обема на производствените партиди. В допълнение към машините могат да се добавят модули на MULTIVAC за зареждане, маркиране, етикетиране и отвеждане на опакованите продукти. При опаковане с термоформовъчна опаковъчна машина могат да се използват картонени подложки, с които е възможно да се произвеждат опаковки с разнообразна дълбочина. В тях могат да се опаковат продукти с различен размер и форма. Paper-Board портфолиото включва картонени тарелки, картонени подложки и ролки.реклама