Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 1, февруари-март 2018

QUAKERCOOL 7100 HD - висококачествена водосмесима смазочно-охлаждаща течност с широк спектър на приложение

08.03.2018

Еврорали e официален представител на световно известният производител на смазочни продукти за индустрията Quaker за България. Quaker е компания със 100 годишна история и основна дейност производство на смазочно-охлаждащи течности, негорими хидравлични флуиди, консервационнии и почистващи индустриални препарати и други специфични смазочни течности. QUAKERCOOL 7100 HD е универсална, полусинтетична водосмесима смазочно-охлаждаща течност за голяма гама металообработващи операции като: струговане, фрезоване, пробиване, резбонарязване, нарязване (рязане) и шлифоване. Други възможни приложения са: дълбоко пробиване, райбероване и хонинговане. В зависимост от типа операция се препоръчват концентрационни граници от 5 до 10%. QUAKERCOOL 7100 HD може да се смесва с вода с твърдост 5 - 19°dH и е подходяща за обработка на черни и някои цветни метали, както и на алуминий и негови сплави. Тъй като това е полусинтетична водосмесима смазочно-охлаждаща течност, тя осигурява добра защита срещу заразяване, като същевременно не съдържа опасният формалдехид. QUAKERCOOL 7100 HD гарантира високо качество на обработка на повърхността и притежава отлични смазочни и антипенни свойства. При използване на препоръчаната концентрация предоставя добра защита от корозия и добра биологична стабилност.