Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Rosler повиши устойчивостта на производствения си капацитет

С двете нови агломерационни пещи за производство на керамични тела за абразивен финиш, от края на 2019г., Rosler успешно завърши разширяването на производствения си капацитет за консумативи. В допълнение към по-кратките срокове за доставка, това води и до значителни икономии на енергия от около 15%. Допълнителен ефект за пестене на енергия се реализира и чрез използване на остатъчната топлина от пещите. От една страна, тя се използва за сушене на формованите абразивни тела, а от друга за отопление на производствените халета. Абразивите и компаунда играят решаваща роля за прилагане на абразивнофинишните процеси с необходимата стабилност и рентабилност. Асортиментът от над 15000 продукта доказва това с разнообразие и високо качество. Компанията притежава седем линии за производство на полиестерни шлайфтела, които работят в две смени. Те са проектирани, така че всеки продукт да може да се произвежда на всяка линия. Следствие високата степен на автоматизация се отчита увеличение до 40%. В резултат на това доставката е възстановена на две до четири седмици.реклама