Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 3, май-юни 2018

TORC 5000, оптичният път към термоанализа

04.07.2017

Anton Paar представи TORC 5000, който добавя десетилетия опит в оптичните прибори към термоанализа по уникален начин. Напълно новият уред за охарактеризиране на базата на осцилираща термо-оптична рефракция използва периодично термично възбуждане и анализиране на оптичния отговор. Този революционен подход позволява определянето на времеви процеси като полимеризация или втвърдяване, както и на поведение, зависещо от температурата, като фазови преходи и встъкляване. Вграденият математически модел ни дава коефициента на термично разширение. Измерването на всички горни параметри с практически липсата на пробоподготовка изключително опростява лабораторните дейности и елиминира необходимостта от допълнително скъпо оборудване. Повече информация за TORC 5000 може да намерите в интернет страницата на фирма ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС.