Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 4, юни-юли 2019

XХVI Международна научно техническа конференция МЕТАЛОЛЕЕНЕ 2019 ще се проведе в началото на април

22.11.2018

Предстоящата ХХVI Международна научно техническа конференция „Металолеене 2019” ще се проведе в периода 10-12 април 2019 г. в хотел „Ростов”, град Плевен, България. „Тя има за цел да даде място за среща на учени от различни страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на леярското производство. Конференцията ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и нови идеи. Каним фирмите със свои презентации в конференцията да представят свои машини, апаратура, технологии, материали и услуги, които предлагат на пазара. Каним и представители на леярските предприятия да се запознаят с последните постижения на науката и техниката в областта на леярското производство.
Надяваме се, че по този начин ХХVI Международна конференция „Металолеене 2019” ще изпълни ролята на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и индустрията от друга и Ви предлагаме да се възползвате от тази възможност.“ - споделиха организаторите от Научно-технически съюз по машиностроене.