Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

За пазара на металообработващи машини в България

Разговор с г-н Минко Ангелов, Управител на Бимекс Лимитид ООД

Фирма Бимекс Лимитид работи повече от 25 години в машиностроителния сектор. Каква е равносметката, която правите за този период?
Фирмата е основана от хора с опит в този отрасъл и машиностроенето беше естественият сектор за нас. Няколко са основните дейности, които развихме през годините. Добре сме познати с доставките в страната на оборудване от такива лидери в световното машиностроене като Ямазаки Мазак, Окамото, Глийсън, Цолер. Дистрибутираме също така продуктите на Китагава, Хайматек, CNC Технолоджи. Активни сме и на пазара на индустриалните роботи и автоматизация като доставчици на Кавазаки Роботикс. Това, което е по-малко известно, но е важна част от дейността ни са производствата на диамантени инструменти. Благодарениe на своите контакти в бранша, ние извършваме и консултантска дейност. Някои от успешните експортни производства в България се осъществяват с наше съдействие. Радваме се и за израстването на сервизния ни партньор - фирма Макра - Казанлък, с помощта на която сме инсталирали и поддържаме в България близо 450 нови машини на фирма Ямазаки Мазак.

За мащабите на свършената от нас дейност говори това, че такъв безспорен световен лидер като корпорация Мазак има най-добро съотношение на продадени машини, спрямо национален доход на държава, именно в България. Това говори не само за усилията ни, но преди всичко за зрелостта на пазара и квалификацията на ръководителите на българските фирми да избират най-доброто от световното производство. Дълбоко сме благодарни на нашите клиенти за тяхната постоянна поддръжка и лоялност. Впечатляващи са също така продажбите на Окамото, Глийсън, Китагава, Хайматек, Кавазаки Роботикс и CNC Технолоджи. Като най-голям свой успех смятаме изграждането на колектива ни и израстването на нашите колеги като първокласни специалисти, което е и основа за бъдещото ни развитие.

В продължение на това, бихте ли разказали за последните новости, свързани с компанията?
Наблюдаваме внимателно развитието на машиностроителния пазар в България и в света. Трябва да отбележим разширението на броя на участниците и увеличената конкуренция. Радваме се, че постепенно българските производители започват да завоюват позиции на нашия и външните пазари. Анализирайки новите реалности, ще увеличаваме усилията ни да предлагаме най-съвременните решения на клиентите, както и да подобрим експертната поддръжка за тях. Тук трябва да разграничим и дейностите ни. За вноса ще разчитаме на нашите партньори и доставчици да продължават да ни снабдяват с нови изделия на конкурентни цени и условия. Ще направим необходимото да представим нови продукти и концепции на двата основни панаира през април в София и през септември в Пловдив. Разбира се, имаме и някои планове, които не можем да споделим, докато нямаме готовност за осъществяването им. Що се касае до производствата ни, планираме нови инвестиции и усилия за разширяване на пазарите, като основните ни усилия ще бъдат свързани със създаването на нови изделия.

Върху какви продукти и решения ще акцентирате през тази година?
Годината ще бъде доминирана от поредните Европейски Програми за съфинансиране. Тук ще изразя двойнствено отношение към тези програми. Не отричам временната позитивна роля, която те биха могли да играят, при положение че се организират по по-малко бюрократичен начин. Фокусирането върху голямото количество документи понякога пречи на фирмите да отделят достатъчно време върху избора на действително най-добрите технически решения. Лимитираните бюджети също играят негативна роля на възможностите да се избират по-високо технологични решения. Дългият период на внедряване, който съпътства програмите, не позволява започване на изпреварващо производство на нови изделия. При сегашната система те са по-подходящи за подпомагане на инвестицииите в по- консервативните области на машиностроенето като леярство, ковашко-пресово, рязане на листов материал, заварки, бояджийни. Въпреки всичко ние ще бъдем активен участник в много от търговете и също така се надяваме да продадем много машини и извън тези програми.

В заключение, каква визия имате за развитието на индустриалното производство у нас в близките години?
Развитието на всяко производство е свързано с пазарните възможности на неговите участници. Българската индустрия е износно ориентирана поради ограниченото вътрешно търсене. Добре е да разгледаме пазарите и структурата на индустриалния ни износ . За съжаление, голяма част от фирмите ни се развиват като поддоставчици на западноевропейските. Производителите ни се срещат със съпротивата на западните пазари да купуват български крайни изделия. Тази съпротива е както от психологически характер, така е свързана и с обективната липса на възможности за активна дейност на място. Друг негативен фактор са относително малките мащаби на пазарите на повечето европейски държави. Всичко това изисква от българските производители да създават гъвкави производства и да търсят многофункционални машини с възможности за бърза пренастройка. Тук трябва да отбележим някои от успешните сектори като хидравличния, в който дейността на нашите производители впечатлява с мащаби и присъствие на всички големи световни пазари. Надявам се последните политическите проблеми на някои държави извън ЕС да се решат бързо и фирмите ни да възстановят своите позиции там. Разбира се, най-големият проблем в индустрията е и ще бъде недостигът на кадри и това не може да бъде решено без правилна и дългосрочна държавна политика. От една страна е необходимо да се спре износът на специалисти и да се насърчи завръщането им, а от друга - да се опрости възможността за внос на инженери от други страни, предимно българи от републиките на бившия Съветски съюз.

В заключение благодаря за поканата за интервю в уважаваното списание ИНДУСТРИАЛНИ Продукти и Приложения и пожелавам успехи на Вас и на Вашите читатели.БИМЕКС ЛИМИТИД

София 1407, ул. Кричим 50
тел.:02/ 8683043, 8621806
факс:02/ 9624289


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката