Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 7, ноември-декември 2020

Предприехме различен подход на инвестиране сега, за да подпомогнем нашия здравословен растеж в бъдеще

Разговор с Цветан Апостолов, управител на Искар България

През годините Искар България се утвърждава като един от лидерите сред доставчиците на металорежещи инструменти. Какви нови решения предлагате на българския пазар и по какъв начин те подпомагат развитието на индустриалния сектор в страната?
Новите решения са непрестанно явление в портфолиото на ISCAR. Те са водеща светлина и двигател за развитието на компанията. Трудно е да се изброят всички, но ще спомена само някои основни в отделните металообработващи операции.

LOGIQ3CHAM е бързо развиваща се линия за свредла с 3 режещи ръба, която се превръща в референтна и емблематична. Впечатляващата производителност на свредлата от тази линия буквално преодолява бариерите за производителност при пробиването на чугун и стомана, където прилагането на LOGIQ3CHAM решава лесно всяка задача. Oтлично качество на отвора, оптимална форма на стружката и голяма трайност на инструмента са често срещани заключения в докладите, свързани с работата на свредлата LOGIQ3CHAM.

Концепцията на свредло със сменяема глава бе пренесена и в дълбокото пробиване. Новите SUMOGUN свредла за дълбоки отвори са със сменяема твърдосплавна глава с 2 режещи зъба, осигуряващи неизползвани досега големи подавания при пробиване.

При фрезоването пластината HELIMILL, представена на света от ISCAR през 90-те години, спомогна за изграждането на нашето силно име при фрезоването. Имайки това предвид, ние придвижихме тази продуктова линия напред, заедно с нейната нова, усъвършенствана версия - HELI3MILL (линия HM390), която носи допълнителни предимства по отношение на икономичността – допълнителен режещ ръб и триъгълна форма на пластината за по-голяма стабилност.

Наблюдаваме същата ситуация с тангенциално и радиално закрепените двустранни пластини, които се копират от много компании, докато някои от тях никога не са имали такива линии в конвенционалните си фрезови подходи. Това са продуктите на HELITANG на ISCAR (линия T490) и HELIDO (490, 690, 890, 845 линии).

ISCAR се превърна в компанията за режещи инструменти с най-силните линии за бързо фрезоване – “fast feed milling” в своето портфолио, обхващайки всички възможни опции по отношение на размери и приложения.

Наскоро въведената система за отрязване LOGIQ-F-GRIP е проектирана да постигне допълнителна стабилност, висока производителност и по-ниски разходи. LOGIQ-F-GRIP се състои от стабилен блок държач, носещ квадратни шини, които разполагат с четири гнезда, с уникална концепция, способна да отрязва диаметър до 120мм за оптимизиране на производителността. LOGIQ-F-GRIP е лесен за монтиране и експлоатация на всички типове машини, включително многофункционални и обработващи центрове, без да е необходима специална настройка. Квадратните шини притежават опорна система, която осигурява работа напълно без вибрации. LOGIQ-F-GRIP също така спестява време за настройка, тъй като в случай на повреда в гнездото за пластината, конфигурацията на блока позволява въртенето на шината и използване на друго гнездо от нея без пренастройка на машината.

Инструментите за струговане и отрязване по Y ос за мултифункционални машини и стругови центрове набират скорост от ден на ден. Благодарение на близките ни взаимоотношения с производителите на CNC машини и клиентите по целия свят успяхме да идентифицираме тази нова тенденция точно навреме. Решихме да инвестираме и разработим ново поколение инструменти за струговане и отрязване за машини с Y ос. Ние сме щастливи да представим цяла гама режещи инструменти за многофункционална обработка с помощта на Y ос. Тези нови инструменти ще осигурят висока стабилност и висока производителност и работа без вибрации в сравнение с конвенционалните методи

В продължение на това, каква визия имате по отношение на дигиталните технологии в индустриалното производство и какво влияние оказват те върху продуктовото портфолио?
ИСКАР е водеща компания в сферата на металорежещите инструменти именно поради високото ниво на дигитализация в индустриалното си производство. Именно дигитализицията създава нови възможности за развитие и реализация на пазара. Симулация на процесите, 3D печат, контрол на процесите в реално време и много други са само част от предимствата на дигитализицията. Всички те позволяват създаване на иновативни инструменти, които в миналото са били немислими и недостижими.

С оглед на предизвикателствата, пред които бизнесът е изправен днес, как бихте коментирали бъдещите планове на компанията в дългосрочен план? Каква стратегия ще следвате за успешна реализация?
Управлението по време на криза е една от най-трудните задачи за компаниите. Тъй като производството намалява, операционната стратегия изглежда несъответства и следователно се поставя под въпрос. Тъй като съотношението продажби-разходи е лесно измеримо, прави се предположението, че тъй като продажбите няма да се увеличат, сега трябва да се направи промяна. Фокусът бързо се премества към намаляване на разходите, като се започне от най-големите. Лесно е, просто разглеждате данните – но това далеч не е най-правилният подход и не е нашият подход.

Разбира се, ще трябва да се направят съкращения, но въпросът е къде да се намали, а не да се убие конкурентното предимство на компанията, като се използва грешна стратегия. Ние не просто разглеждаме сурови данни, които могат да заблудят или да настроят компанията по грешен път в дългосрочен план. Възстановяването от криза може да бъде кратко. Но възстановяването от използване на грешна бизнес стратегия е много по-трудно да се реализира. Въпреки че предизвикателството е да запазим жизнеспособен бизнес, ключовите оперативни стратегии не трябва да се изоставят. Компания като нашата, която е спечелила и утвърдила пазарната си позиция, не трябва просто да изоставя дългосрочната стратегия за краткосрочни цели. Всъщност реакцията ни срещу криза е краткосрочно решение, което трябва да остави компанията в непроменена оперативна позиция, така че когато пазарът се подобри, ние да реагираме по-бързо и да реализираме растеж, като придобием пазарен дял.

През последните няколко месеца, докато половината свят беше поставен под карантина, нямаше особен акцент върху иновациите, тъй като видяхме, че конкурентите намаляват своите инвестиции и научноизследователската и развойна дейност. ИСКАР е възприел различен подход и ние използвахме периода на блокиране, за да инвестираме в бъдещи продукти. Използвахме времето, за да споделяме знания с всеки пазар, като предприемаме инициативи за провеждане на електронни обучения на всички заинтересовани страни в индустрията, крайните потребители, каналите за продажби и нашата търговска сила. Комбинацията от тези инвестиции ще подпомогне нашия здравословен растеж през следващите години, тъй като ние използваме нашата иновация, за да подкрепим нашите клиенти, особено когато те се възстановяват чрез подобрения в своята работа и стават по-конкурентоспособни.

Като част от IMC (International Metalworking Companies), бихте ли споделили кои са ключовите предимства, които изграждат марката като конкурентоспособна сред другите в своята област?
Думата, която най-често се използва в речника на бизнеса е „растеж“. Проучванията показват, че въпреки целия акцент върху растежа, всъщност повечето фирми изобщо не растат много. Когато се направи подробен анализ се вижда, че растеж има в индустрии или компании, в които има много иновации. Това е здравословен растеж. Останалите компании ще имат ускорения на растежа, които са в частност свързани с моментните пазарни условия.

ISCAR поставя голям акцент върху иновациите, инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и въвеждането на нови технологии за режещи инструменти. Мотото на компанията е „Тук иновациите никога не спират“. ISCAR от самото си създаване винаги е била водеща сила в своята област от гледна точка на иновациите. Голяма част от инструментите, които днес се използват в металообработването и приемаме като „универсални“ и „стандартни“ са разработени и внедрени в индустрията през миналите години, именно от ISCAR. В днешно време тази тенденция не се е променила. ISCAR продължава да представя нови иновативни решения, някои от които патентовани. Компанията винаги е била водена от максимата „да бъдеш пръв на пазара“. Всичко това, както и разглеждането на производството на инструменти, не просто като индустриален процес, а като един вид изкуство, прави ISCAR една уникална компания с различна философия.ИСКАР БЪЛГАРИЯ

Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G
тел.:0431/ 64361, 62557
факс:0431/ 62557
088/ 7626870


реклама