Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 7, ноември-декември 2020