Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 7, ноември-декември 2020

ProLink: систематично следене на състоянието

Многоканалната система за следене на състоянието ProLink на Schaeffler e оптимално пригодена за комплексни съоръжения, каквито има в хартиената, металургичната и циментовата индустрии. Предимства: Гъвкаво разширяема (модулна структура); Лесна интеграция към всяка клиентска инфраструктура; Идеална за приложение в тежки околни условия; Съвместима с облачни технологии и индустрия 4.0 решения.ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ

София 1000, бул. Дондуков 62А
тел.:02/ 9463900
факс:02/ 9463886


реклама