Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2021

Обединихме опита си и създадохме симулационна фабрика с гейминг елемент

Интервю с Теодор Георгиев, управител на RobCo S.W.A.T.

Уважаеми г-н Георгиев, бихте ли представили накратко дейността на RobCo S.W.A.T. пред читателите на списание Индустриални Продукти и Приложения?
Компания RobCo S.W.A.T. се занимава с разработване, произвеждане и внедряване на телемеханични роботизирани системи за управление в автомобилостроенето и SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси.

Компанията е на пазара от години, като разработва системи за работа в реално време, с няколко основни предназначения: събиране и обработване на процесната информация, постъпваща от обектите; контролиране на технологичния процес; предоставяне на достоверна, актуална и пълна информация на операторите; предоставяне на възможността за контрол и управление на операторите чрез визуализиране на процесите и диалог със системата; формиране на команди за автоматизирано управление на процесите и други.

RobCo работи предимно по проекти на немското автомобилостроене, с производители като VW, Porsche, Lamborghini, Audi, BMW и други. Компанията е наследник на Института по кибернетика и Института по комплексна автоматизация – занимаващи се с цялата автоматизация и управление на около 2500 фабрики в България.

В процес на Вашата работа възниква и едно интересно решение RobCo-SimPro – симулационна фабрика с геймплей модел. Моля, разкажете повече относно предназначението на тази иновативна технология.
Освен разработваните от компанията решения в областта на телемеханичните системи, RobCo изкара интересен симулатор, който може да бъде използван освен от автомобилните производители, то и от образованието, като помага в обучението на ученици и студенти.

Но какво представлява - имаме симулационна фабрика – един общ свят, в който обектите са подредени по функционалност, като са обвързани технологично. Това представлява поточна линия, цех, фабрика – въпрос на преценка и нужда. Целта е да обучава децата, като интегрирахме и игрови елемент, тъй като по този начин е по-интригуващо. Всяка машина притежава възел за управление. Проектът е многопластов и интересното е, че клиентите като Volkswagen, Skoda и др. ще могат да прегледат своята виртуална фабрика, която предстои да бъде изградена. Но освен демонстрацията на фабриката, симулаторът използва и техния стандарт на производство, което е много строго специфично.

Наблюдението в симулатора може да бъде first и third person, като при селектирането на даден обект във фабриката, страничният свят може да се разглежда, тъй като се върти около обекта. За създаването на симулатора е използван Unreal Engine, C, C++, Python, както и аналитична геометрия. В момента версията е Pre Alpha, но работа по нея предстои.

В заключение, бихте ли споделили какви перспективи и бъдещи възможности очаквате по отношение реализацията на RobCo-SimPro - симулационната фабрика с гейминг елемент?
Искаме да видим какъв интерес можем да събудим. Автомобилните заводи в момента са в шокова ситуация поради пандемията, но пък симулаторът може да се използва за образователни цели. По този начин искаме да вдигнем духа на училищата, като вече имаме няколко сключени договори. Например, хората в механотехникумите са специалисти, но са някак отхвърлени от всякакъв вид развойна дейност – напоследък никой не иска да учи в тези училища. Опитваме се общо да повдигнем нивото.

Всъщност, във симулатора влагаме целия ни опит от другите проекти, по които работим. Мога да дам и пример с това, че сме подизпълнители на Siemens и реално, половината станции на софийското метро използват наше управление.RobCo S.W.A.T.реклама