Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2021

ABB Ability™ Smart Sensor

Над 70% от консумираната електрическа енергия в индустриалните предприятия се използва за захранване на електрически двигатели. Те участват практически във всеки един процес, като много често имат критична роля за правилното протичане на тези процеси и производителността на предприятието.

Асинхронните двигатели са едни от най-често използваните. Високо ефективни, непретенциозни, с оптимизирана и проста конструкция, те работят в продължение на десетки години без да напомнят за себе си. Сещаме се за тях чак когато се повредят, като в повечето случаи авариите са причинени от малко по-високо монтирана ролка за ремъчна предавка, недобре настроена защита, лоша съосност на валовете на двигателя и машината, и много други. Тези аварии се развиват бавно, но тъй като сме свикнали, че асинхронните двигатели са стабилни и надеждни, често не отделяме време да проверим симптомите на развитието на авариите до деня, в който намотките на двигателя се повреждат, ротора задира в статора или лагерите се счупват. Тогава спират не само двигателите, но и цели производствени линии с всички последствия на това събитие. Необходимо е да разбираме какво е състоянието на нашите двигатели. Ако електрическите двигатели можеше да говорят, щяха да ни кажат много неща. Можем да направим така, че да прогнозираме приблизителния момент на аварията и да предприемем мерки, за да избегнем нежеланото или непланирано спиране на производството, на вентилаторите или на помпите за вода. ABB Ability™ Smart Sensor преобразува традиционните мотори в умни, безжично свързани устройства. Той дава възможност да следим състоянието на нашите двигатели и да планираме предварително тяхното обслужване. Непланираните спирания и прекъсване на работата могат да бъдат избегнати, ефективността на работа на двигателите може да бъде повишена и безопасността ще бъде подобрена. Целта е да постигнем правилно прогнозиране на поддръжката с ефективно и постоянно следене на състоянието на двигателите. В миналото, постоянно инсталираните системи за следене на състоянието бяха твърде скъпи и можеше да бъдат използвани само за малък процент от двигателите. В резултат, повечето двигатели работеха до повреда.

За да промени това, АББ създаде евтино и ефективно решение, което осигурява дистанционно наблюдение на състоянието за многократно по-широк диапазон от двигатели - заводите и сградите всъщност могат да приложат дистанционно наблюдение за всички инсталирани двигатели и да постигнат време за изплащане на инвестицията по-кратко от една година. Дистанционното следене на състоянието означава, че дейностите по поддръжката могат да бъдат планирани предварително, което ще намали продължителността на непланираните спирания и ще удължи живота на двигателите. В същото време, ABB Ability™ Smart Sensor генерира огромни обеми сурови данни за състоянието на голям брой двигатели, полагайки основите на прогнозната поддръжка, предсказването на авариите и оптимизация на операциите, и консумацията на енергия в цялото предприятие или инсталация. В основата на решението с ABB Ability™ Smart Sensor стои компактен сензор, който лесно се монтира върху корпуса на двигателя без необходимост от допълнително опроводяване. За определени серии двигатели на АББ, сензорът може да бъде предварително монтиран още при производството. За вече инсталирани двигатели, комплектите за монтаж позволяват сензорите да бъдат добавени без те да бъдат демонтирани. Монтирането и конфигурирането на сензорите отнема само минути. Те са приложими за нови и стари двигатели на АББ или на други производители. Сензорите измерват ключови параметри на регулярни интервали, прехвърля данните през вграден нискоенергиен Bluetooth® през гейтуей или смартфон към облачен сървър. За осигуряване на безопасността на данните, ние използваме най-добрите протоколи за криптиране, за да може данните на двигателите да бъдат съхранявани на облака в криптирана форма. Усъвършенствани алгоритми, базирани на широките познания на АББ, се използват за анализиране на данните и създават полезна информация за клиентите. Тя е представена с необходимите детайли, използвайки графики, светофарни индикации или систематизирани стойности, които се изпращат директно на смартфона на потребителя или могат да бъдат четени през специализиран ABB Ability™ Smart Sensor уеб портал. Данните също могат да бъдат проследени във времето с анализи на трендовете. За да може да покрие и най-критичните приложения, ABB Ability™ Smart Sensor има специални версии за ATEX двигатели и за помпи.АББ БЪЛГАРИЯреклама