Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2021