Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2021

Байпасни филтърни агрегати за мобилна техника от RMF

Подходящи за хидравличните и /или трансмисионни системи на: багери, челни товарачи, мобилни кранове, асфалтополагащи машини, бетон помпи, летищно и пристанищно оборудване, горскостопански и селскостопански машини и друга мобилна техника. Предимства: изключително чисто масло поради високата ефективност на филтрация; Задържане на замърсяване и вода; надеждно пробовземане; по-дълъг експлоатационен живот на маслото и компонентите.ПРОМАКССИС

София 1113, бул. Драган Цанков 36, Интерпред-СТЦ, Б717
тел.:02/ 4966911
факс:02/ 4966900


реклама