Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2021

OMNI 3 с обектив AshCam + ™ Zoom: множество нови предимства за интелигентна инспекция, измерване и контрол на продукцията

Новият OMNI 3 на Ash Technologies включва множество нови приложения за интелигентна инспекция и измервания. Всяка система OMNI 3 предлага 30 безплатни пробни кликвания на всички приложения. Това позволява на потребителя неограничен достъп да изпробва всяко приложение 30 пъти, преди да закупи пълния лиценз. Z Приложение за измерване на височина – приложението позволява измервания в 3D. Детайлите се проверяват до пет пъти по-бързо в сравнение с остарелите методи за ръчен контрол. Приложение за преброяване на обекти - Автоматично идентифициране и преброяване броя на обектите в областта на интерес. С тази функция се увеличава ефективността с 70%, като същевременно се елиминира човешката грешка. Намалява се значително времето, прекарано ръчно преброяване. Приложение за анализ на цветовете - разширените алгоритми автоматично изчисляват стойността на цвета на всяка проба, идентифицират се замърсители или чужди предмети, елиминира се човешката грешка и се подобрява продуктивността с до 50%. Подобрената технология за калибриране AshCal ™ непрекъснато поддържа калибрирането на всички нива на увеличение, премахвайки необходимостта от ръчно повторно калибриране, спестявайки време и увеличавайки ефективността. AshCal ™ е уникален за ASH системите. OMNI 3 е фабрично калибриран преди изпращане.ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

София 1532, Околовръстен път 467, Логистичен парк СТАД
087/ 6203089, 6203069


реклама