Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Автоматизирана - роботизирана система в КЦМ АД от фирма Симлоджик

Пореден интересен проект, който фирма Симлоджик реализира, е в пещите на компанията за цветни и благородни метали КЦМ АД, където разработва роботизирана система, базирана на индустриален робот FANUC R2000iC-210L.

„Роботът зарежда едновременно две пещи с пластини катоден цинк като подава съответния пакет пластини според необходимостта в едната или другата пещ. Системата регулира автоматично температурата и нивото в пещите, което води до намаляване на загубите и брака. Подаваните количества цинк се измерват с индустриална везна, като всички данни за работата на пещите и подаваното количество материал се архивират и показват на операторска станция,“ допълва г-н Пенев.

Системата осигурява минимален престой на персонала до опасните зони на пещите и минимализира температурния стрес. Роботът FANUC R2000iC-210L поема тежките операции по повдигане и подаване на цинковите листа, като функционира в режим 24/7.СИМЛОДЖИК

София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 33
тел.:02/ 4911897, 4911898


реклама