Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Електрозахранващи касетъчни системи vCONDUCTOR от фирма Промакссис

​Система KBH за монтаж на открито и закрито, капацитет до 200А, клас на защита IP23
Като производител на кранове или собственик/оператор на кран, имате нужда от надеждно и икономически изгодно захранване, което също така е лесно за монтаж. Касетъчното шинопроводно захранване VAHLE KBH е защитена от контакт система (IP23) за монтаж на открито и закрито. Пластмасовият корпус може да побере медни шини с различни напречни сечения за номинални токове от 63 - 200 A. Шинопроводните секции позволяват бърза и лесна подмяна на повредените при експлоатация секции. Шинопроводната касетъчна система КВН се предлага заготвена във версии КBНS (с болтови съединения) и КBНF (с пружинен конектор)

Система MKH с капацитет до 200А, 6 до 10 полюсен дизайн, клас на защита IP23
Където, освен преноса енергия, имате нужда от допълнителни полюси за предаване на управляващи сигнали - VAHLE касетъчна система MKH е правилният избор. MKH е защитена от контакт система (IP23) в 6- до 10- полюсен дизайн за монтаж на открито и закрито. Пластмасовият корпус може да побере медни шини с различни напречни сечения за номинални токове от 63 - 200 A. Шинопроводната касетъчна система MKH се предлага заготвена във версии MKHS (с болтови съединения) и MKHF (с пружинен конектор), или с непрекъснати медни шини във версия MKHD.

Система LSV с капацитет до 300А, от 4 до 11 полюса, околна температура до 100°C
Екстремните топлинни и неблагоприятни влияния на околната среда не са проблем за затворените шинопроводни системи LSV и LSVG на VAHLE. Благодарение на алуминиевия корпус можете да използвате тази система при околни температури до 100° C. Тези шинопроводни системи са подходящи за монтаж както на открито така и на закрито и се използват като захранване за кранове, монорелсови трасета, телфери, електроинструменти, монтажни машинни инструменти, стакер кранове, леярни и други енергийни консуматори. Могат да се доставят в 4- до 11- полюсни версии. Номиналният ток зависи от броя на полюсите между 60 и 300 А.ПРОМАКССИС

София 1113, бул. Драган Цанков 36, Интерпред-СТЦ, Б717
тел.:02/ 4966911
факс:02/ 4966900


реклама